UAB „Update LT“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Update LT“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuota daugelis veiklos procesų, kurie ankščiau buvo atliekami rankiniu būdu. Prie sistemos klientai galės prisijungti būdami bet kurioje pasaulio vietoje. Įmonės paslaugų teikimas ir naudojimas taps efektyvesnis, optimalesnis ir paprastesnis.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai e. komercijos sprendimai klientų savitarnoje, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą. Projektas finansuojamas UAB „Update LT“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 49 725,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Update LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.14 – 2023.02.17